Skip to main content

Права та обов’язки пацієнтів

Згідно із Конституцією України, Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та Цивільним кодексом України пацієнти мають такі права

Права пацієнтів 

 1. право на медичні профілактичні заходи; 
 2. право на доступність у галузі охорони здоров’я; 
 3. право на згоду на медичне втручання та право на відмову від медичного втручання; 
 4. право на свободу вибору в галузі охорони здоров’я, а саме:
 • право на вільний вибір лікаря;
 • право на вибір методів лікування відповідно до рекомендацій лікаря;
 • право на вибір закладу охорони здоров’я;
 • право на заміну лікаря;
 • право на лікування за кордоном у разі неможливості надання такої допомоги у закладах охорони здоров’я України; 
 1. право на медичну таємницю; 
 2. право на якісну медичну допомогу; 
 3. право на безпечну медичну допомогу; 
 4. право на інновації, а саме:
 • право на медико-біологічний експеримент;
 • право на репродуктивні технології;
 • право на донорство;
 • право на терапевтичне клонування;
 • право на корекцію (зміну) статі; 
 1. право на попередження за можливістю страждань і болю; 
 2. право на індивідуальний підхід до лікування; 
 3. право на оскарження неправомірних рішень і дій працівників, закладів та органів охорони здоров’я; 
 4. право на відшкодування шкоди, заподіяної здоров’ю; 
 5. право людини на життя та на повагу до гідності при наданні медичної допомоги; 
 6. право на захист від будь яких незаконних форм дискримінації, пов’язаних зі станом здоров’я.

Згідно із Законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» пацієнти мають такі обов’язки:

 1. піклуватися про своє здоров’я та дітей, не шкодити здоров’ю інших громадян; 
 2. проходити профілактичні медичні огляди і робити щеплення; 
 3. надавати невідкладну допомогу іншим громадянам, які знаходяться в небезпечному для життя і здоров’я стані; 
 4. виконувати медичні приписи та правила внутрішнього трудового розпорядку закладу охорони здоров’я; 
 5. у невідкладних випадках, коли існує реальна загроза життю, отримувати медичну допомогу без своєї згоди чи згоди законного представника.